Bondage Plus Co., Ltd.
บริษัทฯ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ ธุรกิจอาหาร การให้บริการ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bondage Plus Co., Ltd.
18 ซอยประดิพัทธ์ 3 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • BTS สยาม หรือ BTS ชิดลม