บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้าน IT Solutions และ IT Outsourcing รวมถึงการพัฒนาระบบ Card & Payment Solution & Application
สวัสดิการ
  • - ประกันสุุขภาพ
  • - ประกันชีวิต
  • - โบนัสประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG)
200 หมู่4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 18 ห้อง 1801A แจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.itg.co.th
ใช้งานแผนที่