บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ บริหารจัดการบริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • - วันหยุดเสา-อาทิตย์และตามประกาศของบริษัท
  • - อืนๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
เลขที่ 300/49 หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110