โรงพยาบาลเอกชน มาตรฐานสากล ขนาด 200 เตียง ที่ทันสมัยที่สุดใน จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของเขต พัฒนาอุตสาหกรรม นวนครที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทัยสมัยและครบครัน และ ทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์บริการรถพยาบาล ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กายภาพบำบัด ศุนย์ทัตนกรรม ศูนยืไตเทียมและโรคหัวใจ ให้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพ และให้บริการประชาชนทั่วไป
1 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP
pinlocation
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
98 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-529-4533-41