บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด
โรงพยาบาลเอกชน มาตรฐานสากล ขนาด 200 เตียง ที่ทันสมัยที่สุดใน จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของเขต พัฒนาอุตสาหกรรม นวนครที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ทัยสมัยและครบครัน และ ทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์บริการรถพยาบาล ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กายภาพบำบัด ศุนย์ทัตนกรรม ศูนยืไตเทียมและโรคหัวใจ ให้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพ และให้บริการประชาชนทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด
98 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120