บริษัท วิสดอม ฮับ จำกัด
ประกอบกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพประเภทอุปโภคบริโภค
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท วิสดอม ฮับ จำกัด
อาคารปิยะเพลส ห้องเลขที 13เอ/1 ชั้นที่ 13 เลขที่ 29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางเมือง ติดกับ BTS ชิดลม