24 Shopping บริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.”
สวัสดิการ
  • - โบนัส 4 ครั้งต่อปี
  • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
  • - ค่ารักษาพยาบาลครับครัวพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
15 ตำแหน่ง
1.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C
pinlocation
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2.
11 ต.ค. 62
WEB MASTER
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
11 ต.ค. 62
Part-time Web Master
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
pinlocation
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Senior Web Master
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
11 ต.ค. 62
Business Analyst and Project Manager
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
11 ต.ค. 62
Search Engine Marketing Specialist
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
Web Design
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
11 ต.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน WEB
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
11 ต.ค. 62
Online Marketing
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14.
11 ต.ค. 62
Online Merchandise
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15. Urgently Required
11 ต.ค. 62
Software Tester
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
119 อาคารธาราสาทร ชั้นที่ 9-10 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-071-4166