JobThai
24 Shopping บริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง “ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.”
สวัสดิการ
- โบนัส 4 ครั้งต่อปี - ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน - ค่ารักษาพยาบาลครับครัวพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ปรับเงินเดือนประจำปี
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (24 Shopping)
อาคาร เดอะ ธารา 58/28 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120