บริษัท กัปตัน โลจิสติกส์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กัปตัน โลจิสติกส์ จำกัด
101 หมู่ที่ 5
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่