ร้านไปรษณีย์ ถูกจังเซอร์วิส
ร้านไปรษณีย์
สวัสดิการ
  • มีค่าล่วงเวลา
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านไปรษณีย์ ถูกจังเซอร์วิส
เลขที่30/2 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่
event langing page