บริษัท กลุ่มธุรกิจเคกรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งถั่วงอก เส้นก๋วยเตี๋ยว และวัตถุดิบอาหารอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลุ่มธุรกิจเคกรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 4
ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290