บริษัท พีเจ เทรด เอ็นเทอไพรส์ จำกัด
บริษัท พีเจเทรด เอ็นเทอไพรส์ ประกอบธุรกิจประเภทเศษเหล็ก เป็นผู้ให้บริการรับซื้อ-ขายเศษเหล็กและโลหะทุกชนิด รับประมูลงานเครื่องจักรและเศษโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรม และขายเหล็กเหลือใช้งาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินช่วยเหลือต่างๆ -สนับสนุนเรื่องการศึกษา -วันหยุดต่างๆ -โบนัส(ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท พีเจ เทรด เอ็นเทอไพรส์ จำกัด
272 ถนนพระรามที่ 3ซอย12
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120