บริษัท เนเจอร์พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เนเจอร์ พลัส(ประเทศไทย)จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - ประกันสังคม - งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
49/326 หมู่ที่ 7 ถนนคลองหลวง
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่