บริษัท นคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ด้านการจัดประชุม นิทรรศการ มหกรรมการแสดงต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นคร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1221 ชั้นที่ 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500