บริษัท กานาไทย อินดัสเตรียล จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าข้าว เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กานาไทย อินดัสเตรียล จำกัด
78/12 หมู่ที่ 5 นิคม TTI
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130