บริษัท พลังผัก จำกัด
บริษัท พลังผัก จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 เป็นผู้นำในธุรกิจ ผักสลัด และผลไม้พร้อมทาน ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและสรรสร้างนวัตกรรมในการนำเสนอผักสลัด และผลไม้พร้อมทานให้คุณได้อร่อยและมีสุขภาพดี บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารผักและผลไม้ตัดแต่งพร้อมทาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน -สิทธิลาพักร้อนประจำปี สามารถใช้สิทะิได้หลังจากทำงานครบ 4 เดือน -รถรับส่งพนักงาน -ห้องรักษาพยาบาล ประจำโรงงาน -มีการฝึกอบรม และเน้นการพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเติบโตสายงานอาชีพ - การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่ - การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน - การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลังผัก จำกัด
67/5 หมู่ 3
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.ohveggies.com/
วิธีการเดินทาง
https://goo.gl/maps/Z5mdow2HmugiQGfi9