พนาวันฟาร์ม
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
พนาวันฟาร์ม
129 หมู่ที่ 8
ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110