บริษัท กนกนภาปิโตรเลียม จำกัด
สถานีบริการน้ำมันปตท. และร้านค้าประดับยนต์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย) - บ้านพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กนกนภาปิโตรเลียม จำกัด
555 ถนนรณชัยชาญยุทธ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ใช้งานแผนที่