ดำเนินกิจการร้านอาหาร ในนามร้านอาหาร Sea Breeze เป็นร้านอาหารไทย จีน อีสาน ยุโรป หรือซีฟู้ด บรรยากาศสบายๆ อบอุ่น ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 พร้อมเปิดรับสมัครพนักงานมาร่วมเติบโตไปพร้อมกัน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • อาหาร 2 มื้อ
  • หยุดสัปดาห์ละ1 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา (โอที)
  • ค่าบริการ (เซอร์วิส)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอาหาร Sea Breeze
9 ม.พิบูลวัฒนา ถ.พระราม6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400