บริษัท เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ จำกัด (RPHL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2010 และได้พัฒนาเป็นโรงแรมราคาคุ้มค่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทมีโรงแรมอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทยและญี่ปุ่น และยังมีแผนขยายกิจการไปทั่วเอเชีย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรด แพลนเนต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1901 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.redplanethotels.com
ใช้งานแผนที่