บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริการขนส่งเครื่องจักรทุกขนาดทุกประเภท เครื่องจักรอุตสาหกรรมและก่อสร้าง รถยนต์ รถขุดตัก เครื่องบิน เรือ โฟลค์ลิฟท์ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด
100/4 หมู่ที่ 8
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000