บริษัท พรสยาม อิเลคตริก จำกัด
รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงานและซื้อมาขายไปอะไหล่ไฟฟ้าโรงงาน
สวัสดิการ
เสื้อยูนิฟอร์ม ปกส. โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรสยาม อิเลคตริก จำกัด
351/3
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
มีรถประจำทางผ่าน
ใช้งานแผนที่