บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
ศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2560 บนพื้นที่ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค โดยใช้นวัตกรรมอิตาลี ในการทำให้สมาชิกของโนวาวิด้ามีสุขภาพที่ดี ความงาม และมีความอยู่ดีมีสุข ความเป็นเอกลักษณ์ของโนวาวิด้า : 1. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์บูรณาการ ด้านชะลอวัยระดับเลิศแห่งแรกและแห่งเดียว ในเมืองไทยที่ใช้นวัตกรรมอิตาลี 2. โนวาวิด้าดำเนินการร่วมกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ในระดับคลีนรูม 3. โนวาวิด้าเป็นศูนย์การแพทย์ด้านชะลอวัยและเซลล์บำบัด ที่มีแพกเกจพรีเมี่ยมร่วมกับโพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ในร่างกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จะมีการสะสมของเซลล์ที่มีอายุ การชะลอหรือลดการสะสมของเซลล์ที่มีอายุจะช่วยชะลอ ป้องกัน และบรรเทาโรคที่เกิดจากเซลล์ที่มีอายุ เราใช้สมมุติฐานนี้ ในการใช้ระบบเซลล์ต้นกำเนิดในกระแสเลือด เพื่อทำให้เกิดแนวทางการรักษาในการเปลี่ยนเซลล์ที่มีอายุในคนให้มีสุขภาพดีขึ้น วัตถุประสงค์ของการรักษา คือ 1. กำจัดเซลล์ที่มีอายุเพื่อบรรเทาภาวะโรคเรื้อรัง 2. ป้องกันและเปลี่ยนเซลล์ที่มีอายุ 3. แนวทางการรักษาที่ระดับเซลล์เพื่อให้มีภาวะโรคดีขึ้น เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม, ภาวะกระดูกหัก, ต้อหิน, โรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะ, บริเวณที่ได้รับรังสีรักษา, ภาวะพังผืดที่ปอด, ภาวะปอดอุดตันเรื้อรัง, รอยโรคจากการสูบบุหรี่, ภาวะมีหลอดเลือดหัวใจตีบ, ภาวะตับแข็ง เป็นต้น 4. การรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, โรคปอดอักเสบเรื้อรัง, ท่อน้ำดีอักเสบ 5. ช่วยในการฟื้นตัวของร่างกายจากการรักษาการแพทย์หรือความเครียดของร่างกาย เช่น ใช้แนวทางการรักษาร่วมกับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด, ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด, ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก, ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา, ผู้ป่วยปอดอักเสบ, ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อเสริมฤทธิ์วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
อาคารโพธาลัย กอล์ฟ ปาร์ค ชั้น 3 ห้อง 303A-306A 28/2 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.novavida.co.th
วิธีการเดินทาง
โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ชั้น 3