ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติธีรเกียรติ โปรไมเนอร์
ทางห้างฯ ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีกสินค้าอุปโภค และบริโภค ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในโซนจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีแล้ว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติธีรเกียรติ โปรไมเนอร์
39/181
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000