บริษัท พาเตอร์สัน มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พาเตอร์สัน มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัท เวสลีย์ (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ รายนามบริษัทญี่ปุ่นในหลายประเทศในอาเซี่ยนมานานมากกว่า 30 ปี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ เปิดรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าทำงาน ณ สำนักงานในประเทศไทย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาเตอร์สัน มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ ซี ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.patersonmedia.com