บริษัท พร้อมท์แสงสว่าง จำกัด
- บริษัท พร้อมท์แสงสว่าง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2016 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้ามากว่า 10 ปี สินค้าหลักของบริษัทคือโคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ส่องสว่างครบวงจร โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายเข้างานโครงการบ้านและคอนโด ปัจจุบันได้ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร้อมท์แสงสว่าง จำกัด
339/48 ถ.พรานนก-พุทฑมณฑลสาย4
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10160