บริษัท พีเอพี ลีเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานกฎหมาย ,รับว่าความ,เป็นที่บรึกษาด้านกฎหมาย **** ตำแหน่งธุรการหากจบปริญญาตรีนิติศาสตร์หรือกำลังศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอพี ลีเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด
81/126/1 หมู่ที่5 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่