บริษัท รอยัล เบสท์ ทัวร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขายแพคเกจท่องเที่ยว
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบติเหตุแบบกลุ่ม
  • โบนัสปลายปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอยัล เบสท์ ทัวร์ จำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส พระราม 9 (หลังเซนทรัลพระราม 9) อาคาร B ชั้น 17
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310