บริษัท กรีนเนอรี่ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท กรีนเนอรี่ โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายและให้บริการในสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่า Incentive ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเนอรี่ โปรดักส์ จำกัด
บริษัทกรีนเนอรี่โปรดักส์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 69/79 ซอย 3/13 ถ.ราชพฤกษ์
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130