บริษัท นิพานะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ประกอบกิจการโดยเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิพานะ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เลขที่ 404/3 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600