ธุรกิจโรงแรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรชัยธุรกิจพาณิชย์รุ่งเรือง จำกัด
217/69 ม.3
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ใช้งานแผนที่