P-far (Thailand) Co.,LTD.
- จำหน่ายกระดาษ และบรรจุภัณฑ์สำหรับ บรรจุอาหาร กล่องเบเกอรี่ ครบวงจร
สวัสดิการ
-ปรับเงินเดือนประจำปี -โบนัส -พักร้อนประจำปี 6-12วัน -ประกันสังคม -ฝึกอบรมความชำนาญเฉพาะด้าน -วันพยุดประเพณี ตามกฎหมายกำหนด -ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P-far (Thailand) Co.,LTD.
288/20-21 หมู่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120