บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด
บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นนำของประเทศ มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อให้เกษตรกรไทยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีวิสัยทรรศน์ ยกระดับวงการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานยุโรป พร้อมทั้งพัฒนาสินค้าบริการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยเวลาการดำเนินงาน 7 ปี ตั้งแต่ก่อตั้ง สินค้าและบริการของบริษัท เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการเมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้ใช้ด้วยดีเสมอม...
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์ม มีค่าที่พัก มีค่าน้ำมันรถ โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด
302/12 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก กิโลเมตรที่ 17
ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
ใช้งานแผนที่