ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • Allowance 8,000 - 12,000 +++ commission
ติดต่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 428 อาคาร Ari Hills ถนนพหลโยธิน 10
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางด้วยรถเมล์
  • สาย 8 ,26 ,27 ,28 ,29 ,34 ,38 ,39 ,54 ,59 ,63 ,74 ,77 ,96 ,108 ,204
  • ปอ. 8 ,26 ,27 ,29 ,38 ,39 ,63 ,77 ,79 ,204 ,502 ,509 ,510 ,512 ,518
  • ปอ.พ. 5 , 8
  • เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS
  • ลงสถานี BTS อารีย์ ประตูทางออกหมายเลข 4 เดินตรงมาประมาณ 500 เมตร มาทางซอยพหลโยธิน 8 อาคารจะอยู่ตรงสะพานลอย ป้ายรถเมล์
ใช้งานแผนที่