ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • Allowance 8,000 - 12,000 +++ commission
1 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
Telesales
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
8,000 - 12,000 + Commission (ขึ้นอยู่กับผลงานและความสามารถของแต่ละบุคคล )
ติดต่อ
เลขที่ 428 อาคาร Ari Hills ถนนพหลโยธิน 10
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 083-187-3299 , 083-391-9907
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถเมล์ , สาย 8 ,26 ,27 ,28 ,29 ,34 ,38 ,39 ,54 ,59 ,63 ,74 ,77 ,96 ,108 ,204 , ปอ. 8 ,26 ,27 ,29 ,38 ,39 ,63 ,77 ,79 ,204 ,502 ,509 ,510 ,512 ,518 , ปอ.พ. 5 , 8 , เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS , ลงสถานี BTS อารีย์ ประตูทางออกหมายเลข 4 เดินตรงมาประมาณ 500 เมตร มาทางซอยพหลโยธิน 8 อาคารจะอยู่ตรงสะพานลอย ป้ายรถเมล์
ใช้งานแผนที่