บริษัท นิธินันท์ จำกัด
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เปิดดำเนินการมาแล้ว 30 ปี มีความมั่นคง ใส่ใจพนักงาน เน้นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อความประทับใจของลูกค้าอย่างยั่งยืน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท นิธินันท์ จำกัด
259 หมู่ 1 เทศบาลบางปู 111
ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280