บริษัท รีโมท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯดำเนินการมา 8 ปี ผลิต รีโมทคอนโทรล นโยบายการบริหาร เทคนิคการบริหาร ใช้ราคาต้นทุน ฝึกฝนพนักงานให้มีศักยภาพ
สวัสดิการ
-ค่าอาหาร -ค่ารถรับส่ง -ค่าเบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีโมท โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
15/4 ซอยวัดสัมปวนใน
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ใช้งานแผนที่