P&R UNION TECHNOLOGY CO.,COLTD.
บริษัทเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการอออกแบบ ติดตั้ง พัฒฒนาระบบควบคุม ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และพัฒนาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร รวมมทั้งระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P&R UNION TECHNOLOGY CO.,COLTD.
23/38 หมู่บ้านพิศาล ถนนเลียบทางด่วน
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ใช้งานแผนที่