บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด
บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด ก่อตั้งในปี 2531 ในฐานะเป็นผู้ประกอบการค้าส่งข้าวสาร ด้วยการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายส่วนงานไปยังการผลิตและบรรจุข้าวสารเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา มาเลซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล ฯลฯ นอกจากนี้เรายังมีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจเราในการผลิตข้าวเพื่อใช้ในโรงงาน และการผลิตอาหารอีกด้วย
สวัสดิการ
-Bonus ประจำปี (ตามผลประกอบการ) -ปรับค่าจ้างประจำปี -กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน -ตรวจสุขภาพประจำปี -วันหยุดประจำปี พักร้อนประจำปี -เครื่องแบบพนักงาน -อุปกรณ์ความปลอดภัยตามแต่ลักษณะงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด
39 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.ktcrice.com
ใช้งานแผนที่