บริษัท พลังแสงสุริยะ ฐาน 1 จำกัด
ระกอบกิจการประเภทกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลังแสงสุริยะ ฐาน 1 จำกัด
111/62 หมู่บ้าน มัณฑนา-ปิ่นเกล้าพระราม5 ถนนนครอินทร์
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130