บริษัท มาเร็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษาคม 2556 ด้านงานก่อสร้าง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตด้านธุระกิจการก่อสร้าง รวมทั้ง บริษัทฯ ยังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ
2 ตำแหน่ง
1.
12 ต.ค. 62
วิศวกรโยธา
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
17,000-20,000
2.
12 ต.ค. 62
Sale engineer
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
14,000-16,000 (ค่าคอมมิชชั่น 0.5-2% )
ติดต่อ
77/62 หมู่บ้าน เมอริก แกรนด์ ดอนเมือง ซอยเลียบคูนายกิม 1 ถนนเลียบคูนายกิมสาย 1
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 090-395-5691