บริษัท พรีเมียม พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียม พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เลขที่ 364/4 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220