บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด
บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด ดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างสะพานและงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยรับงานภาครัฐและกรมทางหลวงโดยตรง ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดตามประเพณี - ค่าที่พัก ค่าเดินทาง กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด - ค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด
77/24 หมู่ 9
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110