บริษัท พีเจ.อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท พีเจ. อินดัสทรี่ จำกัด เปิดตัวธุรกิจปิโตรเลียมขายส่งน่ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่ออุตสาหกรรมและการขนส่งโดยจุดเริ่มต้นของประสบการณ์การทำงานในธุรกิจปิโตรเลียม เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากการเป็นฝ่ายการตลาด และการขายในบริษัทปิโตรเลียมชั้นนำในประเทศไทย เรียนรู้และเติบโตจนได้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน และขยายธุรกิจไปเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นของบริษัทชั้นนำของประเทศหลายบริษัท *ลูกค้าไว้วางใจพีเจ. อินดัสทรี่ กว่า 40 บริษัทในอุตสาหกรรมและการขนส่งกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ* บริการด้วย 3 จริง "ตัวจริง,จริงจัง,จริงใจ"
สวัสดิการ
*ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเจ.อินดัสทรี่ จำกัด
118/152 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่