บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด
เป็นบริษัทรับวิจัยและพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ฝังตัว (Embeded Computer) และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ (IOT) โดยบริษัทดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ในการวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Surface-mount technology (SMT) ตั้งแต่การพัฒนาต้นแบบ จนถึงการผลิตจำนวนมากเพื่อจำหน่าย แบบครบวงจร
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด
เลขที่ 4 หมู่ 1 ถ.ลังกา-ฟ้าฮ่าม
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
วิธีการเดินทาง
- รถยนต์ - รถจักรยานยนต์
ใช้งานแผนที่