Buddy Trainer
พวกเรา Buddy Trainer อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขไปนานๆ เราจึงเป็นตัวแทนในการหา Trainer ส่วนตัวในการออกกำลังกายและดูแลการกินของคุณ เพื่อให้คุณออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และกินอย่างถูกโภชนาการ
สวัสดิการ
  • ค่าเดินทาง
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
  • วันลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Buddy Trainer
Draft Board Serviced Office,12A Orakarn Building, Chidlom
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.buddytrainer.net