Buddy Trainer
พวกเรา Buddy Trainer อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขไปนานๆ เราจึงเป็นตัวแทนในการหา Trainer ส่วนตัวในการออกกำลังกายและดูแลการกินของคุณ เพื่อให้คุณออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และกินอย่างถูกโภชนาการ
สวัสดิการ
ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) วันลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Buddy Trainer
Draft Board Serviced Office,12A Orakarn Building, Chidlom
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.buddytrainer.net