บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท พีพี เคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2541 จำหน่ายสารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และการให้บริการหลังการขายในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ของเครื่องมือยี่ห้อ Mettler-Toledo และอีกหลากหลายยี่ห้อที่อยูในระดับชั้นนำของโลก โดยบริษัทยึดมั่นในการให้บริการความรู้ จัดอบรม จำหน่าย และบริการติดตั้งเครื่องมือดังกล่าว มีพื้นที่ขายคือ 8 จังหวัด (ภาคเหนือตอนล่าง)
สวัสดิการ
เงินเดือน , ค่าพาหนะเดืนทาง , ที่พัก , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าคอมมิชชั่น , ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
459/76 หมู่ที่ 7
ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์: https://www.ppscience.com
ใช้งานแผนที่