บริษัท พีเค แอคเคาท์แทนซี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ให้บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากร และตรวจสอบบัญชีประจำปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม OT โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท พีเค แอคเคาท์แทนซี่ จำกัด
9/165 หมู่บ้านลลิลอินเดอะพาร์ท ซอยวัชรพล 3 ถนนวัชรพล
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220