โรงเรียนเอกชน หลักสูตร สองภาษา เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
82/849 ซอยซีเมนต์ไทย 7 ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.nawaphat.ac.th