ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยนักคิดค้นสูตรอาหารซึ่งมองเห็นว่างการบริโภคอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นการทำบุญไถ่บาปให้กับชีวิตอื่นๆ โดยได้ตั้งโรงงานผลิตที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแห่งแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ได้ขยายองค์กรมาที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและเป็นฝ่ายการตลาดให้กับองค์กร ปัจจุบันได้รับรองมาตรฐาน GMP/ HACCP และกำลังดำเนินกิจกรรมขอรับมาตรฐานอื่นๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - อาหารเที่ยงฟรี - สวัสดิการเบิกเงินกลางเดือน - ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่วงตี้
5/5 ถนนมีโชคชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เว็บไซต์: www.kuangtijfood.com
ใช้งานแผนที่