คลินิกIVF
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • อาหารกลางวัน
8 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
Customer Service(Chinese Speaking)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
18 ต.ค. 62
ธุรการประจำคลินิก
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
18 ต.ค. 62
Reception
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000-18,000
5.
18 ต.ค. 62
Customer Service (Cashier-การเงิน)
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
18 ต.ค. 62
พยาบาลวิสัญญี
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
7.
18 ต.ค. 62
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
17 ต.ค. 62
พยาบาลวิชาชีพ OPD , OR
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-494-8320
วิธีการเดินทาง
BTS , MRT ,รถประจำทางสาย 13,62,14