บริษัท นภาริณ มาร์ท จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับค้าปลีก สินค้าประเภทต่างๆ
สวัสดิการ
ตามผลงานรายเดือน เบี้ยขยัน ประกันสังคม โบนัสสิ้นปี ขึ้นเงินเดือนประจำปี ที่พักฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นภาริณ มาร์ท จำกัด
141
ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ใช้งานแผนที่